Departamentul Microelectronică și Inginerie Biomedicală

Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică

Universitatea Tehnică a Moldovei

str. Studentilor 9/7, MD-2069, Chișinău, Moldova

Tel: +373 22 50 99 10

GSM: +373 79 48 03 38

E-mail: victor.sontea@mib.utm.md